Obsah


Na obecním úřadě se vybírají poplatky za popelnice a psy na rok 2018.

Na obecním úřadě se vybírá vodné za období květen 2018 - říjen 2018, vodné je splatné do konce dubna 2019.
 
Žádáme občany, aby do kontejnerů na papír a plasty nevhazovali jiný odpad, než ke kterému jsou určeny. A dále aby třídili sklo na barevné a bílé, děkujeme.

! Upozorňujeme, že tabulové sklo patří do kontejneru na sklo barevné. !
 

Soukromý prodejce pan Veselý z Pohořelic oznamuje, že bude prodávat v naší obci živé ryby v pondělí 17. 12. v době od 9 – 9:15 hod.
Ceny prodávaných ryb:
Kapr I. třída     90,-Kč/kg
Kapr výběr       95,-Kč/kg
Amur                 100,-Kč/kg
Na požádání ryby zabije zdarma.

 

Oznámení OÚ
Od čtvrtka 20. 12. do 1. 1. 2019 bude zavřeno z důvodu čerpání dovolené. Otevřeno bude opět ve středu 2. 1. 2019.