Obsah


Na obecním úřadě se vybírají poplatky za popelnice a psy na rok 2017.

Na obecním úřadě se vybírá vodné za období 9. 11. 2016 - 10. 5. 2017, vodné je splatné do 31. 10. 2017.
 
Žádáme občany, aby do kontejnerů na papír a plasty nevhazovali jiný odpad, než ke kterému jsou určeny. A dále aby třídili sklo na barevné a bílé, děkujeme.

! Upozorňujeme, že tabulové sklo patří do kontejneru na sklo barevné. !

Svaz zahrádkářů Višňové oznamuje, že zahajuje moštování ovoce tento pátek tj. 6. října 2017. Moštovat se bude pravidelně každý pátek vždy od 16 hodin.

Na Obecním úřadě jsou pro občany přichystány k vyzvednutí kalendáře Jaderné elektrárny Dukovany na roky 2018 – 2019.