Obsah


Na obecním úřadě se vybírají poplatky za popelnice a psy na rok 2017.

Na obecním úřadě se vybírá vodné za období 11. 5. 2017 - 16. 11. 2017, vodné je splatné do 30. 4. 2017.
 
Žádáme občany, aby do kontejnerů na papír a plasty nevhazovali jiný odpad, než ke kterému jsou určeny. A dále aby třídili sklo na barevné a bílé, děkujeme.

! Upozorňujeme, že tabulové sklo patří do kontejneru na sklo barevné. !

Na Obecním úřadě jsou pro občany přichystány k vyzvednutí kalendáře Jaderné elektrárny Dukovany na roky 2018 – 2019. 

Soukromý prodejce pan Hrabal oznamuje občanům, že bude prodávat v naší obci v pátek 15. prosince živé ryby v době od 10,30  hodin, zdrží se dle zájmu (asi 15 minut).
Místo prodeje:  před obchodem
Ceny prodávaných ryb:
Kapr I. třída     82,-Kč/kg
Kapr výběr       92,-Kč/kg
Tolstolobik      58,-Kč/kg
Amur               98,-Kč/kg
Pstruh             170,-Kč/kg
Na požádání ryby zabije a vykuchá zdarma.

Oznamujeme občanům, že Stavební úřad ve Višňovém bude od 18. 12. 2017 do 4. 1. 2018 z důvodu dovolené uzavřen.