Obsah


Na obecním úřadě se vybírají poplatky za popelnice a psy na rok 2018.

Na obecním úřadě se vybírá vodné za období 11. 5. 2017 - 16. 11. 2017, vodné je splatné do 30. 4. 2018.
 
Žádáme občany, aby do kontejnerů na papír a plasty nevhazovali jiný odpad, než ke kterému jsou určeny. A dále aby třídili sklo na barevné a bílé, děkujeme.

! Upozorňujeme, že tabulové sklo patří do kontejneru na sklo barevné. !

Na Obecním úřadě jsou pro občany přichystány k vyzvednutí kalendáře Jaderné elektrárny Dukovany na roky 2018 – 2019.