Obsah


Na obecním úřadě se vybírají poplatky za popelnice a psy na rok 2018.

Na obecním úřadě se vybírá vodné za období listopad 2017 - květen 2018, vodné je splatné do konce října 2018.
 
Žádáme občany, aby do kontejnerů na papír a plasty nevhazovali jiný odpad, než ke kterému jsou určeny. A dále aby třídili sklo na barevné a bílé, děkujeme.

! Upozorňujeme, že tabulové sklo patří do kontejneru na sklo barevné. !

Vážení občané,
dovolujeme si Vás po čase opět informovat o možnosti objednání kvalitních kuřic ve 14 druzích a 3 termínech prostřednictvím letáku zdeSvaz zahrádkářů oznamuje občanům i široké veřejnosti, že tento pátek tj. 31. srpna v 17 hodin zahájí sezonu moštování ovoce 2018. Lisujeme jablka, hrušky, zeleninu a také hrozny. Lisovat se bude každý pátek vždy od sedmnácti hodin.
Bližší informace Adámek Václav tel. 725 113 825