Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Milana Gašpera, kterému jsou podřízeni:
 

 • Petra Veselá, účetní


 

Zastupitelstvo obce Medlice

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2014:
seznam zastupitelů:
 

 • Milan Gašper, starosta
 • Mgr. Radka Holcrová, místostarostka
 • Eva Dočekalová
 • Lenka Pospíšilová
 • Richard Sova

 

Složení výborů a komisí

(zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích)

Finanční výbor

 • Lenka Pospíšilová, předseda
 • Marie Hrubá
 • David Saska


Kontrolní výbor

 • Richard Sova, předseda
 • Eva Dočekalová
 • Miluše Hrůzová