Obsah

Zpět

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Oznámení o době a místě konání voleb do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

 

Starosta Obecního úřadu Medlice podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

oznamuje:

 

1.         Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční

            v pátek 20. 10. 2017 od 14. hodin do 22.00 hodin
           
v sobotu 21. 10. 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2.         Místem konání voleb je:

            Okrsek č. 1 – Medlice
            volební místnost – společenská místnost obecního úřadu, Medlice č.p. 58

3.         Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.


4.         Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

5.         Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může hlasovací lístky volič obdržet i ve volební místnosti.

6.         Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

V Medlicích dne 4. 10. 2017

 

 

                                                                     Milan Gašper – starosta

 

 

 

Vyvěšeno: 4. 10. 2017

Datum sejmutí: 21. 10. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět