Obsah


Na obecním úřadě se vybírají poplatky za popelnice a psy na rok 2020.

Na obecním úřadě se vybírá vodné za období prosinec 2019 - květen 2020, vodné je splatné do konce října 2020.
 
Žádáme občany, aby do kontejnerů na papír a plasty nevhazovali jiný odpad, než ke kterému jsou určeny. A dále aby třídili sklo na barevné a bílé, děkujeme.

! Upozorňujeme, že tabulové sklo patří do kontejneru na sklo barevné. !


UPOZORNĚNÍ
Žádáme občany, aby na skládku bio odpadu ukládali pouze odpad, který je k tomu určen. Množí se případy, kdy je na skládku uložen materiál, který v žádném případě na skládku nepatří. V případě zjištění majitele tohoto odpadu, nechá obecní úřad tento materiál zlikvidovat a veškeré náklady budou majiteli naúčtovány v plné výši. Tímto upozorňujeme na zvýšenou kontrolu skládky bio odpadu.
 

Svaz zahrádkářů Višňové oznamuje, že příští pátek tj. 11. 9. 2020  zahajuje sezonu moštování. Začátek je v 15 hodin. Lisujeme  jablka, hrušky, hrozny, mrkev, červenou řepu, bezinky atd.
V případě většího množství je možno domluvit mimořádný termín. Informace podá  Adámek Václav, Višňové 298 na telefonu 725 113 825.