Obsah


Na obecním úřadě se vybírají poplatky za popelnice a psy na rok 2019.

Na obecním úřadě se vybírá vodné za období květen 2018 - říjen 2018, vodné je splatné do konce dubna 2019.
 
Žádáme občany, aby do kontejnerů na papír a plasty nevhazovali jiný odpad, než ke kterému jsou určeny. A dále aby třídili sklo na barevné a bílé, děkujeme.

! Upozorňujeme, že tabulové sklo patří do kontejneru na sklo barevné. !

Prodej kuřic zde 

Zájemci o samovýrobu dřeva ať se nahlásí na obecním úřadě do 15. února 2019.

Moravský rybářský svaz Rouchovany pořádá v neděli 24. 2. 2019 ve 13:00 hodin Výroční členskou schůzi. Schůze se koná v Penziónu Pivovar v Rouchovanech.