Obsah


Na obecním úřadě se vybírají poplatky za popelnice a psy na rok 2020.

Na obecním úřadě se vybírá vodné za období květen - listopad 2019, vodné je splatné do konce dubna 2020.
 
Žádáme občany, aby do kontejnerů na papír a plasty nevhazovali jiný odpad, než ke kterému jsou určeny. A dále aby třídili sklo na barevné a bílé, děkujeme.

! Upozorňujeme, že tabulové sklo patří do kontejneru na sklo barevné. !


UPOZORNĚNÍ
Žádáme občany, aby na skládku bio odpadu ukládali pouze odpad, který je k tomu určen. Množí se případy, kdy je na skládku uložen materiál, který v žádném případě na skládku nepatří. V případě zjištění majitele tohoto odpadu, nechá obecní úřad tento materiál zlikvidovat a veškeré náklady budou majiteli naúčtovány v plné výši. Tímto upozorňujeme na zvýšenou kontrolu skládky bio odpadu.


Městys Višňové nabízí nájemní bydlení v Domě s pečovatelskou službou, Višňové 379. Podmínkou pro nájemní bydlení je pobírání starobního či invalidního důchodu, užívání nabízených pečovatelských služeb. Informace můžete získat na telefonu 515 339 130, ve věci žádosti se dostavte na Úřad městyse Višňové.

Oznámení OÚ
Ve dnech 13. a 14. února 2020 bude zavřeno z důvodu čerpání dovolené. Děkujeme za pochopení.