Obsah


Na obecním úřadě se vybírají poplatky za popelnice a psy na rok 2019.

Na obecním úřadě se vybírá vodné za období listopad 2018 - květen 2019, vodné je splatné do konce října 2019.
 
Žádáme občany, aby do kontejnerů na papír a plasty nevhazovali jiný odpad, než ke kterému jsou určeny. A dále aby třídili sklo na barevné a bílé, děkujeme.

! Upozorňujeme, že tabulové sklo patří do kontejneru na sklo barevné. !


UPOZORNĚNÍ
Žádáme občany, aby na skládku bio odpadu ukládali pouze odpad, který je k tomu určen. Množí se případy, kdy je na skládku uložen materiál, který v žádném případě na skládku nepatří. V případě zjištění majitele tohoto odpadu, nechá obecní úřad tento materiál zlikvidovat a veškeré náklady budou majiteli naúčtovány v plné výši. Tímto upozorňujeme na zvýšenou kontrolu skládky bio odpadu.

Na obecním úřadě si občané mohou objednat měkké palivové dřevo za cenu 600 Kč/m3. Doprava se hradí zvlášť. Dále se mohou přihlásit zájemci o samovýrobu dřeva.