Obsah


Na obecním úřadě se vybírají poplatky za popelnice a psy na rok 2020.

Na obecním úřadě se vybírá vodné za období květen - listopad 2019, vodné je splatné do konce dubna 2020.
 
Žádáme občany, aby do kontejnerů na papír a plasty nevhazovali jiný odpad, než ke kterému jsou určeny. A dále aby třídili sklo na barevné a bílé, děkujeme.

! Upozorňujeme, že tabulové sklo patří do kontejneru na sklo barevné. !


UPOZORNĚNÍ
Žádáme občany, aby na skládku bio odpadu ukládali pouze odpad, který je k tomu určen. Množí se případy, kdy je na skládku uložen materiál, který v žádném případě na skládku nepatří. V případě zjištění majitele tohoto odpadu, nechá obecní úřad tento materiál zlikvidovat a veškeré náklady budou majiteli naúčtovány v plné výši. Tímto upozorňujeme na zvýšenou kontrolu skládky bio odpadu.

Společnost NORIA s.r.o. v Tavíkovicích hledá nové zaměstnance do výroby i administrativy.  Případní zájemci  kontaktujte firmu NORIA prostřednictvím mailu : kladnik@noria.cz,nebo  na telefonním čísle 608 75 63 17, nebo osobně ve společnosti NORIA s.r.o. Tavíkovice 166.


Naše Lékárna Višňové oznamuje svým pacientům,  že od 1. 5. 2020 má slevu z doplatků až 50%. Těšíme se na vaši návštěvu.

Prodej krůt a kuřic - leták zde


MUDr. Dana Kohoutková oznamuje, že v pátek 5.6.2020 neordinuje. Zastupuje MUDr. Zuzana Perutková na Zdravotním středisku v Miroslavi - po předchozí domluvě na telefonu 605 947 293.
MUDr. Kohoutková nadále žádá pacienty o telefonické objednání před každou návštěvou ordinace - telefon 515 333 468, 732 181 472.