Navigace

Obsah


Na obecním úřadě se vybírají poplatky za popelnice a psy na rok 2020.

Na obecním úřadě se vybírá vodné za období květen - listopad 2019, vodné je splatné do konce dubna 2020.
 
Žádáme občany, aby do kontejnerů na papír a plasty nevhazovali jiný odpad, než ke kterému jsou určeny. A dále aby třídili sklo na barevné a bílé, děkujeme.

! Upozorňujeme, že tabulové sklo patří do kontejneru na sklo barevné. !


UPOZORNĚNÍ
Žádáme občany, aby na skládku bio odpadu ukládali pouze odpad, který je k tomu určen. Množí se případy, kdy je na skládku uložen materiál, který v žádném případě na skládku nepatří. V případě zjištění majitele tohoto odpadu, nechá obecní úřad tento materiál zlikvidovat a veškeré náklady budou majiteli naúčtovány v plné výši. Tímto upozorňujeme na zvýšenou kontrolu skládky bio odpadu.

Nabídka drůbeže zde

V pondělí 6. dubna ve 14:40 hod. bude v Medlicích prodávat firma SVOBODA Lučice  slepičky nosného typu, stáří 16 týdnů - 155 Kč/ks a popřípadě krmivo.

Soukromý prodejce přijede v úterý 31.3.2020 ve 12.15 a nabízí:
jablka 19 Kč za kg, brambory sadbové a konzumní a cibule - vše 14 Kč za kg.