Navigace

Obsah


                 INFORMACE DLE NAŘÍZENÍ GDPR


Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro obec Medlice vykonává Svazek obcí Sever Znojemska, sídlo Běhařovice 43, 671 40, IČO 70894957.

Kontaktní údaje na osobu pověřence:  

 

 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Obecní úřad Medlice provádí níže uvedené zpracování osobních údajů:

Pohřebnictví

 

Agenda nemovitostí

 

Trvalý pobyt

 

 Správa daní a poplatků

 

Údaje o členech Jednotky sboru dobrovolných hasičů

 

Stížnosti, podněty, petice

 

Personální a platová agenda

  

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 SB., o svobodném přístupu k informacím

 

Volby

 

Evidence daní a poplatků:

 

Ověřování podpisů a listin

 

Kácení dřevin rostoucích mimo les

 

Evidence obyvatel