Navigace

Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Jana Dočekala, kterému jsou podřízeni:
 


 

Zastupitelstvo obce Medlice

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2018:
 

 

Složení výborů a komisí

(zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích)

Finanční výbor


Kontrolní výbor


Kulturní výbor