Navigace

Obsah


VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

 

Obecní úřad Medlice

Medlice 58

671 40 Tavíkovice
 


podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Počet písemně podaných žádostí o informace (§ 18 odst. 1 písm. a)

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§ 18 odst. 1 písm. b)

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§18 odst. 1 písm. c)

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů (§ 18 odst. 1 písm. d)

5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona (§ 18 odst. 1 písm. e)

Na případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně po celé období loňského roku, ze strany občanů nebyl uplatňován nárok na písemné zodpovězení v rámci tohoto zákona.

V Medlicích dne 20. 2. 2014
 

 

Marie Hrůzová
Starostka obce