Navigace

Obsah

Žádosti o informace

podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

 

 

 

 

Kontakty na úřad obce naleznete zde...
 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů:

Lhůty

Termíny:


Kdo může o informaci požádat
- je to každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč
o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

Kdy informaci neposkytne

Jak se o informaci žádá

Co musí písemná žádost obsahovat

 

 

Jaký bude postup povinného orgánu

 

Co když orgán žádosti nevyhoví

Komu se odvolání posílá

Kdo o odvolání rozhodne