Navigace

Obsah

Zpět

Sběr nebezpečného odpadu

 

Druhy nebezpečných odpadů, které bude společnost
FCC Česká republika, s.r.o., přebírat od občanů při mobilním sběru v sobotu 1. května 2021 
od 11:00 – 12:00 hod před obchodem.

Katalogové číslo

Název odpadu

020108

Agrochemický odpad

200126

Oleje, tuky

200127

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

200113

Rozpouštědla

200114

Kyseliny

200115

Zásady

200129

Detergenty

200117

Fotochemikálie

200131

Nepoužitá cytostatika – léky

ZP.ODBĚR

Baterie a akumulátory

ZP.ODBĚR

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

ZP.ODBĚR

Vyřazené zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky (ledničky, mrazničky)

ZP.ODBĚR

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky (monitory, televizory)

ZP.ODBĚR

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neobsahující nebezpečné látky (rádia, pračky, myčky, roboty atd.)

200137

Dřevo obsahující nebezpečné látky

200119

Pesticidy - postřiky

160103

Pneumatiky osobní

 

Tekuté a sypké odpady se budou odebírat v uzavřených obalech (plastových, kovových a papírových).  

Prosíme, aby občané měli při předávání odpadu zakrytá ústa a nos. 

 

Vyvěšeno: 20. 4. 2021

Datum sejmutí: 2. 5. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět