Navigace

Obsah

Zpět

Záměr o prodeji majetku

 

OZNÁMENÍ

 

o záměru obce prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce

 

Obec Medlice zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, svůj záměr prodat nemovitost v k.ú. Medlice (zapsané na LV č. 10001), a to:

 

  • p.č. 1147/13      ostatní plocha, výměra 46 m2

 

Podrobnější informace mohou zájemci získat v úředních hodinách na OÚ Medlice, na tel. čísle 530 503 906, emailu obec@medlice.cz.

V souladu s výše uvedeným zákonem obec vyzývá občany, aby předali svoje připomínky k záměru prodeje tohoto majetku obce písemně nejpozději do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení na Obecní úřad Medlice.

Poznámka: Přednost mají ti, s jejichž nemovitostí daný pozemek sousedí. Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

 

                                             

                                                                                               Jan Dočekal

                                                                                               starosta obce

 

 

Doložka o vyvěšení na úřední desce OÚ Medlice:

Vyvěšeno na úřední desce:    21. 4. 2021                

Sejmuto z úřední desky:       

 

 

Vyvěšeno: 21. 4. 2021

Datum sejmutí: 7. 5. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět