Obsah

Žádost o poskytnutí informace 1/2017
Odpověď na žádost 1/2017

Žádost o poskytnutí informace 2/2017
Odpověď na žádost 2/2017

Odpověď na žádost č.j. MEDL-011/2017PV
Žádost byla podána formou dotazníku, z tohoto důvodu zveřejňujeme pouze odpověď.

Odpověď na žádost č.j. MEDL-035/2017PV
Dne 10. 7. 2017 obec obdržela dopis, který byl z části v režimu zákona 106/1999 Sb., dotazy jsou součástí odeslané odpovědi.

Žádost o poskytnutí informace č. 5/2017
Odpověď na žádost 5/2017