Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Jana Dočekala, kterému jsou podřízeni:
 

 • Petra Veselá, účetní


 

Zastupitelstvo obce Medlice

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2018:
 

 • Jan Dočekal, starosta
 • Radek Sobotka, místostarosta
 • Antonín Dočekal
 • Mgr. Radka Holcrová
 • Bohumil Mezlík

 

Složení výborů a komisí

(zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích)

Finanční výbor

 • Antonín Dočekal, předseda
 • Milan Gašper
 • Bohumil Mezlík


Kontrolní výbor

 • Mgr. Radka Holcrová, předseda
 • Bohumil Mezlík
 • Jiří Perlička


Kulturní výbor

 • Mgr. Radka Holcrová, předseda
 • Lucie Burianová
 • Miluše Hrůzová
 • Lenka Pospíšilová
 • Miluše Zahrádková