Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Jana Dočekala, kterému jsou podřízeni:
 

 • Petra Veselá, účetní


 

Zastupitelstvo obce Medlice

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2018:
seznam zastupitelů:
 

 • Jan Dočekal, starosta
 • Radek Sobotka, místostarosta
 • František Černý
 • Antonín Dočekal
 • Mgr. Radka Holcrová

 

Složení výborů a komisí

(zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích)

Finanční výbor

 • František Černý, předseda
 • Antonín Dočekal
 • Milan Gašper


Kontrolní výbor

 • Mgr. Radka Holcrová, předseda
 • František Černý
 • Jiří Perlička