Obsah

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

 

Obecní úřad Medlice

Medlice 58

671 40 Tavíkovice
 


podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Počet písemně podaných žádostí o informace (§ 18 odst. 1 písm. a)

  • Byly podány 2 žádosti, na obě bylo odpovězeno – 1x písemně, 1x ústně.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§ 18 odst. 1 písm. b)

  • Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§18 odst. 1 písm. c)

  • Žádné rozhodnutí Obecního úřadu v Medlicích nebylo přezkoumáno soudem.

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů (§ 18 odst. 1 písm. d)

  • Žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona nebylo vedeno.

5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona (§ 18 odst. 1 písm. e)

  • Nebyly poskytnuty žádné další informace.

Na případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně po celé období loňského roku, ze strany občanů nebyl uplatňován nárok na písemné zodpovězení v rámci tohoto zákona.

V Medlicích dne 25. 1. 2016
 

 

Milan Gašper
Starosta obce