Obsah

 

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
 

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do EP 2019 zde 

Žádost o vydání voličského průkazu zde 

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019 zde 

Informace pro voliče - služba dne 14. dubna 2019 (týká se občanů jiných členských států EU) zde


Stanovení minimálního počtu členů OVK zde
Informace o počtu a sídle volebních okrsků zde
Jmenování zapisovatele OVK zde