Menu

Obec Medlice
ObecMedlice

Informace dle nařízení GDPR

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro obec Medlice vykonává Svazek obcí Sever Znojemska, sídlo Běhařovice 43, 671 40, IČO 70894957.

Kontaktní údaje na osobu pověřence:  

 • titul, jméno a příjmení: Mgr. Anna Němcová
 • mobil: 607 558 595 
 • mail: poverenecsvazku@seznam.cz

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obecní úřad Medlice provádí níže uvedené zpracování osobních údajů:

Pohřebnictví

 • Účel zpracování:  postup dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie osobních údajů:  Jméno příjmení, datum narození, rodné číslo a adresní údaje
 • Právní důvod: právní povinnost
 • Kategorie subjektů údajů:  osoby uvedené v ust. § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie příjemců údajů:  Obecní úřad Medlice, notáři, soudy
 • Doba uchovávání:   viz spisový a skartační řád

Agenda nemovitostí

 • Účel zpracování:  uzavírání nájemních smluv na nemovitosti v majetku Obce Medlice
 • Právní důvod: plnění smlouvy
 • Kategorie osobních údajů:  Jméno příjmení, datum narození, rodné číslo a adresní údaje
 • Kategorie subjektů údajů:   nájemci bytů, další osoby bydlící v bytě, zájemci o koupi/pronájem /pozemku
 • Kategorie příjemců údajů:  Obecní úřad Medlice
 • Doba uchovávání:   viz spisový a skartační řád

Trvalý pobyt

 • Účel zpracování: evidence, přihlášení, odhlášení, změny a zrušení trvalého pobytu
 • Právní důvod: právní povinnost
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: osoby mající trvalý pobyt na území Obce Medlice
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Medlice, Ministerstvo vnitra ČR, žadatelé
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Správa daní a poplatků

 • Účel zpracování:  postup ve věcech dle zákona o správě daní a poplatků
 • Právní důvod: právní povinnost
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: poplatník
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Medlice
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Údaje o členech Jednotky sboru dobrovolných hasičů

 • Účel zpracování: výkon činnosti při zásahu v rámci požární ochrany, pojištění
 • Právní důvod: právní povinnost
 • Kategorie osobních údajů: Jméno příjmení, datum narození, rodné číslo a adresní údaje, citlivé osobní údaje (zdravotní stav)
 • Kategorie subjektu údajů: členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Medlice
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Medlice, pojišťovna
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Stížnosti, podněty, petice

 • Účel zpracování: vyřizování stížností, podnětů, petic
 • Právní důvod: právní povinnost
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: podavatelé stížností, podnětů, petic
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Medlice
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Personální a platová agenda

 • Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených 
 • Právní důvod: plnění smlouvy
 • Kategorie osobních údajů: Jméno příjmení, datum narození, rodné číslo a adresní údaje 
 • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, členové výborů zastupitelstva, členové volebních komisí 
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Medlice, ČSSZ, ČSÚ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, inspektorát práce, úřad práce 
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 SB., o svobodném přístupu k informacím

 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 • Právní důvod: právní povinnost
 • Kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, datum narození a adresní údaje 
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci 
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Medlice, odvolací orgán
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Volby

 • Účel zpracování: zajištění agendy podle volebních zákonů 
 • Právní důvod: právní povinnost
 • Kategorie osobních údajů: Jméno příjmení, datum narození, rodné číslo a adresní údaje 
 • Kategorie subjektu údajů: občané obce Medlice starší 18 let, členové volebních komisí, žadatelé o voličské průkazy 
 • Kategorie příjemců údajů: Obec Medlice, volební komise, kontrolní orgány
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Evidence daní a poplatků:

 • Účel zpracování: evidence daní a poplatků 
 • Právní důvod: právní povinnost
 • Kategorie osobních údajů: Jméno příjmení, datum narození a adresní údaje 
 • Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků 
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Medlice
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Ověřování podpisů a listin

 • Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin 
 • Právní důvod: právní povinnost
 • Kategorie osobních údajů: Jméno příjmení, datum narození, a adresní údaje 
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu, nebo listiny 
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Medlice
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Kácení dřevin rostoucích mimo les

 • Účel zpracování: ochrana dřevin rostoucích mimo les
 • Právní důvod: právní povinnost
 • Kategorie osobních údajů: Jméno příjmení, datum narození, a adresní údaje 
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o povolení kácení stromů rostoucích mimo les
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Medlice, odvolací orgán
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Evidence obyvatel

 • Účel zpracování: evidence obyvatel
 • Právní důvod: právní povinnost
 • Kategorie osobních údajů: Jméno příjmení, datum narození, rodné číslo a adresní údaje místo narození, rodné číslo, trvalé bydliště, doručovací adresa, předchozí pobyt, číslo OP, omezení způsobilosti, údaje o opatrovníkovi, oprávněná osoba, podpis
 • Kategorie subjektu údajů: občané žijící na území obce Medlice
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Medlice
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Obecní úřad

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Kalendář akcí

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-download

app-store-download

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Vyhledávač firem

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů